- Lad være med at vente, kom i gang!


(foto Bertil Mortensen)

 

Det var hovedbudskabet fra Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet på Klima Rebilds erhvervskonference ”Green Business”, som samlede omkring 100 deltagere samt fem oplægsholdere.

Brian Mathiesen uddybede sin opfordring til konferencedeltagerne med: – Det er sådan nogle som jer her, som kan se, at der også er jobs i grøn omstilling.

Hovedpointen fra Brian Mathiesen var nemlig:

– Der er en masse ting, man på lokalt og kommunalt plan kan gå i gang med.

Det kan ske ved at bruge den teknologi, der allerede er kendt, men også ved at udvikle nye teknologiske løsninger på lokalt plan.

Han tror ikke, de store globale klimakonferencer rykker særligt meget.

– Når der er indgået en global klimaaftale, sidder finansministrene fra de forskellige lande og skændes om, hvem der kan nå mindstlængst mulig tid. Men når jeg snakker med kommuner rundt omkring, handler det for det meste om, hvem der kan nå mestkortest mulig tid.

(foto Bertil Mortensen)

 

Andre værktøjer

Anders Eldrup – tidligere administrerende direktør for DONG Energy – opregnede i sit oplæg de hovedproblemer, verden står overfor. Klimaet er et af dem, men desuden er der økonomiske problemer, miljøproblemer og mangel på råstoffer. Men ikke nok med det. Også opgaven med at sikre Europas forsyningssikkerhed af energi trænger sig på.

– Hvis vi ikke gør noget, vil vi blive afhængig af gassen fra Rusland. Og hvor smart er det? spurgte Anders Eldrup retorisk.

Han pegede i stedet på nogle andre værktøjer til at løse problemerne med – først og fremmest vedvarende energikilder. Men de har ikke alle lige stort vækstpotentiale. Allermest tror han på landvindmøller som den energikilde, der vil vokse stærkest i fremtiden.

– Det er den billigste måde at producere el på. Den er billigere end kul, gas, atomkraft og olie, vurderer Anders Eldrup. – Vi er faktisk nået til det punkt, hvor det snart ikke mere er nødvendigt at give tilskud til vindmøller på land.

Men også brugen af biomasse vil vokse i fremtiden. Derimod vil de andre vedvarende energikilder som f.eks. havmøller og vand- og solenergi ikke komme til at spille så stor en rolle i fremtiden iflg. Anders Eldrup.

– Det er i trekanten mellem det offentlige, det private og universiteterne, at vi kan lave en grøn omstilling, som vil kunne skabe mange arbejdspladser og fremme den teknologiske udvikling i danske virksomheder, understregede Anders Eldrup.

Brian Vad Mathiesen, Anders Eldrup og Poul Erik Lærke (foto Bertil Mortensen)

Miljø og landbrug

Poul Erik Lærke fra Foulum/Aarhus Universitet beskæftigede sig især med landbruget. Han stillede det spørgsmål, om landbruget kan producere sig ud af de miljøkrav, der stilles til erhvervet i dag, ved at samproducere fødevarer og energi, først og fremmest biomasse.

Hans svar er: Ja, det kan godt lade sig gøre. I 2020 kan der i Danmark produceres 10 mio. tons mere biomasse, som kan anvendes til bioenergi, uden at det går ud over landbrugsproduktionen og miljøet.

Det kan ske ved at anvende nye dyrkningssystemer og afgrøder.

– Landbruget kan producere sig ud af miljø- og ressourceproblemerne ved at kombinere det bedste fra agronomien med det bedste fra industrien, konkluderede Poul Erik Lærke.

Business Tilhørere 1

Erhvervsmessen

På den tilhørende erhvervsmesse demonstrerede forskellige virksomheder, hvad de formår inden for grøn omstilling og produktion.

– Vi har kunder i hele landet og også i udlandet, fortæller projektleder Morten Hofmeister, som bemander en stand fra den lokale virksomhed ”Planenergi”. – Men oplægget til konferencen her er jo, at der skal ske noget lokalt, så derfor giver det god mening, at vi også er repræsenteret her.

Han tilføjer, at det er en rigtig god ide at afholde et arrangement som Green Business med lokale aktører.

DSC06065

Morten Hofmeister, Planenergi

Også en af deltagerne på selve konferencen, Jens Askehave fra konsulentfirmaet ”Askehave og Askehave” synes godt om ideen. Hans firma laver miljøredegørelser og miljøanalyser for små og mellemstore virksomheder.

– Vi er med her, fordi vi gerne vil se, hvilke virksomheder der interesserer sig for grøn omstilling, men selvfølgelig også for at skabe kontakter og udvide vores netværk, siger Jens Askehave.

Business Askehave

Jens Askehave, Askehave og Askehave Aps.

Tilfredshed

Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Det Grønne Råd, Erhvervsudviklingsrådet og Rebild Kommunes Turist og Erhvervskontor – nu omdøbt til Business Rebild.

Erhvervs- og turistchef Anders Daugbjerg Stryhn er godt tilfreds med deltagerantallet – også i betragtning af, at det er første gang, der afholdes et sådant erhvervsarrangement i forbindelse med Klima Rebild.

Business Anders Stryhn

Anders Daubjerg Stryhn, Erhvervs- og turistchef

På konferencen var der også oplæg fra adm. direktør Jens Højer fra Højer Møbler & NBE Norddanmark og fra forretningsudvikler Niels Chr. Zink fra firmaet RN Solutions